:: DIENSTEN::

:: Onderscheidend schoonmaken!

Wij zien dit als meer dan een zakelijke traditie. Een groot aantal ondernemingen en instellingen beperken zich meer en meer tot hun kernactiviteiten. Heel vaak wordt gekozen voor het uitbesteden van verschillende soorten werk.
Op één terrein bestaat al tientallen jaren een “uitbesteed traditie”; Schoonmaakwerkzaamheden.

Er is een groot aanbod van personen die schoonmaakwerkzaamheden verrichten.
De mate van tevredenheid over het geleverde werk is echter vaak zeer verschillend. Omdat kwaliteit op dit terrein niet altijd meetbaar is, trekken veel bedrijven en instellingen maar één conclusie: Onderscheidend schoonmaken is een gedegen zakelijke dienstverlening.
De medewerk(st)ers van Euro Cleaningservice richten zich daar speciaal op. Zij zorgen voor een werkomgeving die bijdraagt aan betere prestaties, minder verzuim en meer werkplezier voor u en uw personeel. De top van elke onderneming zorgt voor een gezonde en juiste werkomgeving. Niet alleen onder druk van de ARBO – of andere wtgeving, maar uit respect voor personeelsleden. Deze ondernemingen en instellingen, groot of klein kiezen voor professioneel en kwalitatief meetbaar schoonmaakwerk.

Euro Cleaningservice is de aanbieder van hoogwaardig schoonmaakwerk. Onze prestaties zijn het gevolg van een duidelijke en open mentaliteit.
Wij noemen dat: Onderscheidend schoonmaken, een gedegen zakelijke dienstverlening.

:: Mentaliteit

Ieder succesvolle ondernemer,elke klantgerichte instelleing en de beste dienstverlener kent het effect van goed luisteren. Doorvragen, aandacht en waarneming zijn de facetten waarmee de basis wordt gelegd voor langdurig relaties. Zeker in de schoonmaakwereld. Typisch dat dit aspect nog zo weinig voorkomt. Onderscheidend Schoonmaken vraagt een bepaalde instelling en visie.

Euro Cleaningservice is een transparante en heldere organisatie en dat is een basis voor kwaliteit en hoge prestatie. Wij werken altijd met anderen en dat vergt bovenal een mentaliteit van echte betrokkenheid én grote bescheidenheid.

:: Vormgeving

Schoonmaakwerk is een uiterst kritische bezigheid. Dit moet zeer planmatig geschieden anders kan er nooit sprake zijn van écht schoon en voldoen aan de hygiënische eisen. Zéér essentieel is de entree, de receptie en het sanitair, welke bepalend is voor een eerste indruk. Juist omdat wij vaak aanwezig zijn buiten de werktijden van onze opdrachtgevers zijn goede afspraken uiterst belangrijk. Wij omschrijven duidelijk wat u verwacht, welke investering dat van u vergt én de inspanning die wij leveren. We laten zwart op wit zien wat wij garanderen.
En………….kwaliteit is niet alleen wat u mag verwachten, waar het is ook een meetbare factor.

U wilt in principe altijd dezelfde medewerk(st)ers over de vloer. Dit is een vitaal facet van onze dienstverlening. Alle werkzaamheden worden nauwgezet gevolgd, knelpunten rapporteren én bespreken we zo snel mogelijk. Hierdoor ontstaan juist oplossingen en geen ergernissen. In elke relatie is ons journaal een kenmerkend stuk gereedschap voor een relatiebeheer en relatieonderhoud.

Hier worden o.a. afspraken, afwijkingen, controles en resultaten in vastgelegd. Zodoende kunnen wij samen zien wat er gebeurd is en welke maatregelen en veranderingen eventueel gewenst zijn.